de Verloskundige

Combinatietest

Met de zogeheten combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind Downsyndroom heeft. Je verloskundige bespreekt met je wat de combinatietest inhoudt en ondersteunt je om te beslissen of je deze wel of niet wilt. 

Twee onderzoeken

De test bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:

  • een bloedonderzoek tussen de 9 en 14 weken zwangerschap;
  • een nekplooimeting bij de baby

Dit gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van de baby gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat de baby Downsyndroom heeft.

Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor jou of je kind.

De uitslag is een kans

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. Het onderzoek geeft geen zekerheid. Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom (trisomie 13) en Edwardssyndroom (trisomie 18). Wil je deze informatie niet weten, dan moet je dit vooraf melden.

Vervolgonderzoek

Bij een verhoogde kans op een kind met Downsyndroom kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit een: NIPT- test (bloedtest), vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Soms wordt een uitgebreide echo gedaan. Bij een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij 3 tot 5 van de 1000 onderzoeken.

Meld de afloop van de zwangerschap aan RIVM

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bewaakt in opdracht van het ministerie van VWS de kwaliteit van de combinatietest. Om dat te kunnen doen verzamelt het RIVM gegevens over de uitkomst van de zwangerschap via het postpartumformulier. Het RIVM stuurt het formulier mee met de uitslag van de test met het verzoek om het in te vullen en te retourneren via de antwoordenveloppe. Na koppeling van het testresultaat aan je gegevens worden deze geanonimiseerd en wordt het postpartumformulier vernietigd. De gehele procedure is besproken met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Meer informatie

www.prenatalescreening.nl

www.rivm.nl

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl