de Verloskundige

Privacy & Disclaimer

Gebruik van de site
De website deverloskundige.nl is een website van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Alle op de site geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt. Hierbij zijn diverse verloskundigen van de KNOV betrokken. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of bijgewerkt blijft.

Op de website staan de algemeen geldende uitleg en adviezen die aansluiten op de landelijke wetenschappelijke richtlijnen. Bedenk bij het lezen dat jouw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij de verloskundige of andere verloskundig zorgverlener en of (huis)arts. Bij persoonlijke, zwangerschapsgerelateerde vragen, neem dan contact op met je verloskundige, verloskundig zorgverlener of (huis) arts.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. Kom je een fout tegen, stuur dan een e-mail te sturen met op en aanmerkingen naar info@knov.nl

De KNOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Hyperlinks en verwijzingen
Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de KNOV worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de KNOV dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrecht
De KNOV bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Wil je vanaf je website linken naar (een onderdeel van) deze website, dan hoef je daar geen toestemming voor te vragen. Gebruik van de informatie van deverloskundige.nl elders is alleen toegestaan na goedkeuring van de KNOV.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNOV. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen via info@knov.nl

Beeldrecht
Op de website deverloskundige.nl staan foto's, afbeeldingen, folders, films, geluiden, teksten en andere informatie. De licentierechten hiervoor berusten uitsluitend bij de KNOV en/of haar licentiegevers.

Linken naar www.deverloskundige.nl
Linken naar de website van deverloskundige.nl is toegestaan, mits de goede naam van de Verloskundige en de KNOV niet worden aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de KNOV wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Voor het linken naar deverloskundige.nl zijn speciale banners ontworpen die verloskundigenpraktijken op hun website kunnen plaatsen.

Aanpassen privacybeleid
De KNOV behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina daarvoor.

Vragen en opmerkingen
Vragen en opmerkingen over deze website, kun je mailen naar info@knov.nl

Colofon
deverloskundige.nl is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen. De zwangerensite werd gemaakt in samenwerking met: Puurpxl interactiedesign, AMIV webbouw, Fermont Fotografie en Abbel Tekst & Communicatie.

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl