de Verloskundige

Medisch ingrijpen heeft invloed op de gezondheid van het kind tot de leeftijd van 5 jaar

17 april 2018

Recent onderzoek toont aan dat medisch ingrijpen zoals het inleiden van een bevalling of een keizersnede, invloed heeft op de gezondheid van het kind. De gevolgen hiervan zijn direct terug te zien in de eerste 28 dagen na de bevalling, maar ook nog tot de leeftijd van 5 jaar. Zo hebben kinderen geboren met een kunstverlossing na inleiding of na weeënopwekker, een grotere kans op geelzien.

Kinderen geboren met een keizersnede hebben een verhoogde kans op nadelige lange termijn
uitkomsten, zoals infecties (bijvoorbeeld luchtweginfecties) en
stofwisselingsziekten (bijvoorbeeld suikerziekte). De onderzoekers roepen daarom
op om voor het kunstmatig ingrijpen als inleiden, het gebruik van weeënopwekkers of een (geplande) keizersnede de voor- en nadelen hiervan goed af te wegen. 

Consequenties kunstmatig ingrijpen bij de bevalling

Aanleiding voor het onderzoek is dat het percentage keizersneden in veel westerse landen te hoog is, terwijl het aantal spontaan vaginale geboortes daalt. Doel van het onderzoek was om na te gaan of er verband is tussen medisch ingrijpen, zoals inleiden van de baring of keizersneden, en de gezondheid van het kind in de eerste 28 dagen na geboorte en tot de leeftijd van 5 jaar.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers uit Nederland, Australië, Ierland en Groot-Brittannië onder bijna een half miljoen Australische vrouwen. Alle vrouwen die meededen waren gezonde vrouwen die bevallen waren van een gezond kind, om de kans op beïnvloeding door andere factoren zo klein mogelijk te maken. Dit betekende dat vrouwen die bijvoorbeeld rookten of ouder waren dan 35 jaar, niet in het onderzoek werden meegenomen. De uitkomsten werden voor veel factoren gecorrigeerd, om uit te sluiten dat deze de resultaten zouden beïnvloeden. Het onderzoek geeft echter geen inzicht waarom de ingrepen hebben plaatsgevonden.

Minste problemen bij spontane, vaginale bevalling

Kinderen die geboren zijn na een spontane vaginale bevalling, hebben de minste problemen. Zij hebben minder kans op voedingsproblemen dan kinderen die met een kunstverlossing of een keizersnede zijn geboren. Ook hebben kinderen geboren na een spontaan vaginale bevalling, minder kans op infecties aan de luchtwegen, stofwisselingsziekten en eczeem.

Kinderen die geboren zijn met een kunstverlossing, na inleiding of met weeënopwekkers, hebben meer kans op geelzucht. Ook is de lichaamstemperatuur van de baby geboren met een keizersnede, vaker laag. Kinderen geboren met een keizersnede hebben de hoogste kans op nadelige lange termijn effecten zoals stofwisselingsziekten (bijv. suikerziekte) en eczeem.
Mogelijk zijn de uitkomsten van het onderzoek te verklaren doordat een keizersnede effect heeft op het immuunsysteem en de darmflora van de baby. Een andere verklaring kan zijn dat het ontbreken van geboortestress door bijvoorbeeld een geplande keizersnede, nadelige effecten kan hebben op het immuunsysteem. Er werd geen verband gevonden tussen verschillende manieren van bevallen en astma bij kinderen op 5-jarige leeftijd.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl