de Verloskundige

Registratie doodgeboren kindje nu mogelijk

15 februari 2019

In december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor is het sinds 3 februari 2019 mogelijk om doodgeboren kinderen in de basisregistratie op te nemen.

Voorheen waren ouders verplicht om aangifte te doen van hun overleden kindje na een zwangerschap van 24 weken of meer, maar vervolgens werd het kindje niet opgenomen in de registers. Door de wetswijziging hebben ouders sinds 3 februari 2019 hierin een keuze.

Petitie

De wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders. Uit de petitie blijkt dat ouders het als feitelijk onjuist ervaren dat hun doodgeboren kind niet in het basisregister komt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over het doodgeboren kind.

Meer informatie

Meer informatie over de wetswijziging en over de Wet Basisregistratie Personen lees je op de website van Rijksoverheid. Hier vind je ook meer informatie over hoe je een levenloos geboren kind kunt registreren.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl