de Verloskundige

Kosten verloskundige zorg

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en haar kind voor en tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Je krijgt verloskundige zorg van jouw verloskundige of gynaecoloog. De basisverzekering vergoedt de kosten van verloskundige zorg. Je betaalt geen eigen risico.


Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?
De basisverzekering vergoedt zorg die moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling nodig hebben. In je zorgpolis kun je lezen welke zorg je vergoed krijgt door je zorgverzekering. Het type zorgpolis bepaalt bovendien of je zelf een zorgaanbieder mag kiezen. De kosten van zorg rond de zwangerschap kunnen (deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico, bijvoorbeeld wanneer je zonder medische noodzaak in het ziekenhuis wilt bevallen. Ook zijn er zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Denk aan geneesmiddelen en aan kosten voor vervoer.

Zwangerschapscursussen worden niet vergoed vanuit je basisverzekering. Wel bieden sommige zorgverzekeraars dekking in de aanvullende verzekering.

Let op

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen.

Vergoeding van zorg tijdens de zwangerschap

De kosten voor verloskundige zorg tijdens en na de zwangerschap vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, zoals de zwangerschapscontroles bij je verloskundige. De NIPT en de 13 en 20 wekenecho die je standaard krijgt aangeboden, vallen ook onder de basisverzekering.

Bekijk het schema vergoedingen

Laboratoriumonderzoek Eigen risico Voorwaarde
Bloedonderzoek Ja Valt onder indirecte kosten
Prenatale diagnostiek

Counselinggesprek
- voorlichting & advies
Nee Wordt standaard aangeboden - gedekt door de basisverzekering
Algemene termijn echo Nee Wordt standaard aangeboden - gedekt door de basisverzekering
20 wekenecho (SEO)
13 wekenecho
(SEO)
Nee De 20 wekenecho wordt standaard gedekt door de basisverzekering, De 13 wekenecho wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting. Voorwaarde: je verloskundige moet je doorverwijzen naar de juiste zorgverlener.
Overige echo's medisch noodzakelijk Nee Medische indicatie vereist
Geavanceerd Ultrasoon Onderzoek (GUO) Nee Medische indicatie vereist
Kansbepalende test
NIPT

NIPT (TRIDENT-1): Vergoed vanuit basispakket. Dit kan gevolgen hebben voor eigen risico. Informeer bij je zorgverzekeraar.
NIPT (TRIDENT-1): Medische indicatie vereist of als uit eerder onderzoek een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt.

NIPT (TRIDENT-2): Vanaf 1 april 2017 kan iedere zwangere een NIPT doen. Dan geldt een eigen bijdrage € 175,-
Diagnostische test
Vruchtwaterpunctie Vergoed vanuit basispakket. Dit kan gevolgen hebben voor eigen risico. Informeer bij je zorgverzekeraar. Medische indicatie vereist of als uit de NIPT een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt
Vlokkentest
Vergoed vanuit basispakket. Dit kan gevolgen hebben voor eigen risico. Informeer bij je zorgverzekeraar. Medische indicatie vereist of als uit de NIPT een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt

Kijk op de website van Zorginstituut Nederland en het RIVM voor meer informatie over de vergoedingen van prenatale diagnostiek.

Let op:

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • De verloskundige zwangerschapsbegeleiding wordt gedeclareerd bij de verzekeraar waar je verzekerd bent op het moment van de intake bij de verloskundige.

Vergoeding van zorg rond de bevalling

De verloskundige hulp tijdens de bevalling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Of een eigen bijdrage van toepassing is, hangt af van de plaats waar je bevalt én of je daarvoor een medische indicatie hebt. Voor een bevalling in het ziekenhuis heb je een medische indicatie nodig. Als je zonder medische indicatie in het ziekenhuis wilt bevallen met je eigen verloskundige (of huisarts) dan heet dat een poliklinische bevalling en afhankelijk van jouw verzekering moet je daar een eigen bijdrage voor betalen.

Bekijk het schema vergoedingen

Plaats Eigen bijdrage Voorwaarde
Thuis Nee Geen medische indicatie
Je bevalt thuis met je verloskundige.
Geboortecentrum/ Ziekenhuis (poliklinisch) Ja Geen medische indicatie

Aan een poliklinische bevalling zijn kosten verbonden.
Aangezien ziekenhuizen en geboortecentra
verschillende prijzen hanteren voor een poliklinische
bevalling zonder medische indicatie, wordt er een vast bedrag door de zorgverzekeraars vergoed. In 2022 is dit een vergoeding van €230,-. Het verschil tussen het tarief van het geboortecentrum/
ziekenhuis voor een poliklinische
bevalling zonder medische indicatie en de €230,- die door de zorgverzekeraar wordt vergoed,
is de eigen bijdrage van de verzekerde. In een geboortecentrum bedraagt deze eigen bijdrage
€440,45. Voor een poliklinische bevalling in een
ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis.
Je betaalt geen eigen risico.

Voor de overige kosten van de eigen bijdrage kun je je verzekeren met een aanvullende zorgverzekering. Als je bevalling gewoon start en je verloskundige later een medische indicatie afgeeft, dan vervalt de eigen bijdrage.

Geboortecentrum/ Ziekenhuis (poliklinisch) Nee Wel sociale/ medische indicatie.
Je wilt bijvoorbeeld bevallen met pijnstilling als lachgas, ruggenprik, pethidine of remifentanil
Ziekenhuis Nee Wel medische indicatie, De gezondheid moeder en/of kind moet om medische reden in gaten worden gehouden. Dit om eventuele risico's te vermijden.

Kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie over de vergoeding rond de bevalling.

Let op:

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen.

Vergoeding van zorg na de bevalling

Kraamzorg is de de hulp van een kraamverzorgende:

 • Bij de bevalling (naast de verloskundige hulp door de verloskundige) én
 • Aan de moeder en de baby tijdens de kraamperiode (ondersteuning, verzorging, voorlichting en instructie).

Met het kraambureau bespreek je hoeveel uren kraamzorg je krijgt. De uren worden verdeeld over 8-10 dagen vanaf de geboorte. Voor elke dag dat je kraamzorg in het ziekenhuis ontvangt, krijg je minder dagen kraamzorg thuis.

De basisverzekering vergoedt kraamzorg. Je betaalt wel een eigen bijdrage per uur. Hoeveel je in totaal betaalt, hangt af van hoeveel uur kraamzorg je krijgt. Je kunt hier een aanvullende verzekering voor afsluiten.

Bekijk het schema vergoedingen

Kraamzorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering, namelijk minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Geteld vanaf de dag van de bevalling. Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Het aantal uur dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg (bij borstvoeding) of 45 uur aan kraamzorg (bij kunstvoeding).

Voor kraamzorg heb je te maken met een eigen bijdrage voor elk uur kraamzorg. Wil je geen eigen bijdrage per uur betalen voor kraamzorg? Dan kun je hier een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten. Deze vergoeding geldt voor de wettelijke eigen bijdrage.

Plaats Eigen bijdrage Voorwaarde
Thuis Ja €4,80 per uur
Kraamzorg in een instelling (kraamhotel, geboortecentrum enz.) als verblijf medisch gezien niet nodig is Ja

€19,- per dag voor het kind en €19,- per dag voor de moeder. Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen.

De maximale vergoeding voor kraamzorg in het ziekenhuis bedraagt 274 euro per dag (in 2023). Van dit bedrag is de helft voor de moeder en de helft voor het kindje. Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan dit per dag declareert.

Het eigen risico is niet van toepassing voor kraamzorg.

Ziekenhuis Nee Verblijf je (na de geboorte) in het ziekenhuis met een medische indicatie, dan hoef je geen eigen bijdrage voor de kraamzorg te betalen.

Kijk op de website van Zorgwijzer.nl voor meer informatie over de vergoeding van kraamzorg.

Let op

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • Kraamzorg wordt gedeclareerd bij de verzekeraar waar je verzekerd bent op het moment dat de kraamzorg start. Het is dus belangrijk om een eventueel aanvullende verzekering tijdig af te sluiten.
 • Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen.

Meer infomatie

Kijk voor meer informatie over de kosten verloskundige zorg op de website van Zorginstituut Nederland.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl