de Verloskundige

Combinatietest

Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind het down-, edward- of patausyndroom, heeft. De test bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:

  • een bloedonderzoek tussen de 9 en 14 weken zwangerschap;
  • een nekplooimeting bij de baby

De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat de baby het Downsyndroom heeft. De nekplooimeting gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van de baby gemeten. Beide onderzoeken brengen geen risico's met zich mee voor jou of je kind.

De combinatietest is een screeningstest. Een andere screeningstest is de NIPT. Je bepaalt zelf of je een van de testen wilt laten uitvoeren.

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en de precieze duur van je zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is dat je kind 1 van de 3 syndromen heeft. Het onderzoek geeft geen zekerheid; het is een kansberekening.

Bij een verhoogde kans op een kind met een van de syndromen, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit een NIPT (bloedtest), vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Bij een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Bij de NIPT wordt wat bloed van de moeder afgenomen; deze test heeft geen invloed op de kans op een miskraam.

Goede voorlichting en zelf beslissen

Als je net zwanger bent, bespreekt je verloskundige met jou en je partner wat screening inhoudt en zo ja: of jullie een screeningstest willen. Als je een screeningstest wilt, kun je kiezen voor de combinatietest of NIPT. Je verloskundige legt je de verschillen uit tussen deze onderzoeken en ook wat de uitkomsten betekenen. Jij en je partner bepalen zelf of jullie screening willen. En zo ja; welk soort screening. De verloskundige begeleidt jou en je partner bij het maken van een keuze of je wel of geen screening wilt. Zo kunnen jullie goed geïnformeerd een beslissing nemen.

Meld de afloop van de zwangerschap aan RIVM

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bewaakt in opdracht van het ministerie van VWS de kwaliteit van de combinatietest. Om dat te kunnen doen verzamelt het RIVM gegevens over de uitkomst van de zwangerschap via het postpartumformulier. Het RIVM stuurt het formulier mee met de uitslag van de test met het verzoek om het in te vullen en te retourneren via de antwoordenveloppe. Na koppeling van het testresultaat aan je gegevens worden deze geanonimiseerd en wordt het postpartumformulier vernietigd. De gehele procedure is besproken met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Meer informatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl