de Verloskundige

Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de bevalling moet je geboorteaangifte doen. Dat doe je in de gemeente waar de baby geboren is. Dat is dus niet per se de gemeente van je woonplaats. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn.

Weekend en feestdagen

Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden meegerekend in de 3 dagen waarin je de geboorte moet aangeven. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekend, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. In een termijn zitten altijd 2 werkdagen.

Wie moet aangifte doen?

De vader of moeder moet aangifte doen van de geboorte. Als de vader ontbreekt of verhinderd is om aangifte te doen, dan is tot aangifte verplicht:

 • Ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest.
 • De bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
 • Het hoofd of de gemachtigde van een instelling waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente.

Meenemen

Je hoeft de baby niet mee te nemen voor de aangifte. Je hebt wel de volgende documenten nodig:

 • een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
 • een paspoort of ID-bewijs van de moeder.

Eventueel:

 • geboortebericht van de arts of verloskundige
 • akte van erkenning
 • akte van naamkeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgesteld welke achternaam het kind krijgt)
 • trouwboekje (als je getrouwd bent, wordt jullie kind bijgeschreven in het trouwboekje. Dit is niet verplicht).

In sommige gemeenten kun je online geboorteaangifte doen. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Na de aangifte

De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op. Deze akte wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kind. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt hij ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Kosten

Aangifte van geboorte in Nederland is gratis.

Meer informatie

Lees meer over aangifte geboorte in Nederland (Rijksoverheid) of vraag je verloskundige of jullie gemeente naar de plek waar je geboorteaangifte moet doen.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl