de Verloskundige

Uitwendige versie

Als je baby in een stuit ligt, dan kan geprobeerd worden de baby te draaien naar een hoofdligging. Dit wordt ook wel een uitwendige versie genoemd.

Uitwendige draaiing baby

Wie voert de uitwendige versie uit?

Een uitwendige versie kan worden uitgevoerd door een gespecialiseerde verloskundige (versiekundige genaamd). Soms samen met een collega, soms samen met een gynaecoloog. De uitwendige versie kan plaatsvinden in een verloskundigenpraktijk, in een (echo)centrum in de buurt, op de polikliniek of in het ziekenhuis. Dat hangt af van de regio waar je woont. Je kunt ook besluiten om buiten jouw regio de uitwendige versie te laten verrichten. Je verloskundige of gynaecoloog zal je informeren over de voor- en nadelen. Je kunt dan zelf een weloverwogen keuze maken.

Landelijke registratie

Er bestaat een kwaliteitsregister voor versiekundigen, waarin de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen) heeft vastgelegd wat de kwaliteitseisen zijn waaraan verloskundigen moeten voldoen om bekwaam te zijn en te blijven in het uitvoeren van de uitwendige versie. Alle verloskundigen die uitwendige versies doen, zijn ingeschreven in dit kwaliteitsregister. De uitwendige versies die uitgevoerd worden, worden ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek, ingevoerd in een beveiligde database van de KNOV. Hiervoor wordt altijd door de versiekundige eerst mondeling toestemming gevraagd aan de zwangere. Vanaf april 2023 zal aan de zwangere ook gevraagd worden of zij wil deelnemen aan een cliëntevaluatie.

Meer informatie

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van de informatie over de uitwendige versie. Uitgebreide en aanvullende informatie is tot die tijd te vinden op de website www.stuitinwest.nl. Deze website is gemaakt door verloskundigen en gynaecologen uit Amsterdam West en het OLVG-West. Hierop staat alle relevante (achtergrond-) informatie over een uitwendige versie en een bevalling van een kind in stuitligging, in vier talen (Nederlands, Engels, Arabisch en Turks) en met korte (demonstratie-) filmpjes in deze vier talen ondertiteld.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl