de Verloskundige

Zwangerschapscontroles bij individuele zorg

Meestal zijn er elke 4 weken controles in de 1e helft van de zwangerschap. Dit worden er steeds meer. Aan het einde van je zwangerschap kom je wekelijks op controle. Soms zijn er meer of minder controles nodig. Dit zal de verloskundige met je bespreken.

Schema controles

 • 1e controle: 8 – 10 weken
 • Termijnecho: 10 – 12 weken
 • 2e controle: 14 – 16 weken
 • 16 – 24e week: om de vier weken
 • 24e- 30e week: om de drie weken
 • 30e – 36e week: om de twee weken
 • 36e – 42e week: iedere week

Tijdens elke controle wordt gevraagd hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleeft. Je kunt dan ook al jouw vragen, verwachtingen, wensen en misschien ook angsten kwijt. Het is handig om je voor te bereiden op elke controle. Noteer bijvoorbeeld al je vragen vooraf. Aan het eind van je zwangerschap bespreekt je verloskundige uitgebreid je bevallingswensen - en wensen.

De eerste controle

De 1e afspraak bij de verloskundige duurt ongeveer 45-60 minuten. Heb je een partner, dan is het handig als jullie samen komen.

Bij het eerste bezoek krijg je informatie over:

Lees meer..

 • De zwangerschap: Is dit je eerste zwangerschap? Zo nee, hoe zijn je eerdere zwangerschappen verlopen. Wat is de eerste dag van je laatste menstruatie? (om de duur van de zwangerschap vast te stellen)
 • Je gezondheid: Ziekten, operaties, bloedtransfusies en behandelingen.
 • Medicijngebruik: Als je de laatste maanden medicijnen hebt gebruik t of bepaalde klachten hebt, is het ook belangrijk dit te vertellen. Dat geldt ook als je rookt, alcohol of drugs (hebt) gebruikt.
 • De gezondheid van je partner en familieleden: Als er in jouw familie of die van je partner ziekten of aandoeningen voorkomen, is het verstandig dit te vertellen zodat de verloskundige hier extra alert op is bij de ontwikkeling van de baby. Denk hierbij aan suikerziekte, taaislijmziekte (cystic fibrosis), open rug of een spierziekte, Downsyndroom of hartafwijkingen.
 • Je leefomstandigheden: Leef je alleen of met een partner? Wat voor werk doe je? Als er bijzondere omstandigheden zijn in je leven is dit verstandig te melden. Misschien krijg je tijdens de zwangerschap te maken met veranderingen , bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk. Dit kan van invloed zijn op je zwangerschap.
 • Erfelijke aandoeningen: De verloskundige stelt in het intakegesprek vragen om te bepalen of er een verhoogd risico is op erfelijke aandoeningen. Zij kan dan diagnostisch onderzoek aanbieden. Soms ken je het antwoord niet bij de intake en doe je later navraag bij de familie. Omdat sommige onderzoeken al vroeg in de zwangerschap gedaan moeten worden, is het belangrijk dat je eventuele nieuwe informatie direct aan de verloskundige doorgeeft.

Lichamelijk onderzoek

Bij elk bezoek wordt de groei van je baarmoeder gecontroleerd.

 • Via een doptone op je buik wordt vanaf de 3e maand de hartslag van de baby beluisterd
 • In de laatste maanden van de zwangerschap voelt de verloskundige ook de ligging van de baby.
 • Tevens kan de verloskundige de groei van de baarmoeder meten met de centimeter
 • In de laatste weken wordt gevoeld of het hoofdje of eventueel de billetjes (bij stuitligging) van de baby indalen in het bekken.

Lees meer..

Lees hier meer over in onze flyer "Jouw zwangerschap: de groei van je baby volgen"

Bloeddruk

Meestal wordt bij elke controle de bloeddruk gemeten. De bloeddruk bestaat uit een bovendruk en een onderdruk (bijvoorbeeld 120/60). Een lage bloeddruk kan geen kwaad, maar geeft soms klachten. Duizeligheid bij houdingsveranderingen is hier een voorbeeld van. Aan het einde van de zwangerschap is het normaal dat de bovendruk wat hoger is. Een te hoge bloeddruk merk je meestal niet zelf. Is je bloeddruk te hoog, dan wordt dit door de verloskundige goed in de gaten gehouden.

Eerste echo

Vaak wordt tijdens de eerste of tweede controle een echo gemaakt. Dit is de zogenaamde termijnecho. Met deze echo kan worden bepaald hoe lang je al zwanger bent, of het hartje klopt en of er eventueel sprake is van een meerlingzwangerschap.

Specialistische zorg

Blijkt tijdens de eerste controle dat je vanwege medische redenen, eerde zwangerschap(pen) specialistische zorg nodig hebt, dan verwijst de verloskundige je door nar de gynaecoloog in het ziekenhuis

Zwangerschapskaart

Tijdens het eerste bezoek krijg je een zwangerschapskaart. Hierop worden alle gegevens genoteerd die van belang zijn voor de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Het is handig om je kaart altijd in je tas te hebben, voor elk bezoek bij de verloskundige of in geval van nood.

Op de zwangerschapskaart staan veel afkortingen:

Gesprek

Tijdens elke controle wordt gevraagd hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleeft. Je kunt ook al jouw vragen kwijt. Het is handig om deze vragen als geheugensteuntje vooraf al op papier te zetten. Aan het einde van de zwangerschap wordt de bevalling uitgebreid besproken. Aan bod komen dan jouw wensen & verwachtingen en de bel instructies.

Lees meer..

Jouw gegevens

 • Intox. = intoxicatie; eventueel verslavingen van de moeder
 • Bldgrp = bloedgroep
 • A.T. = A terme, de uitgerekende datum van de bevalling
 • Para … = hoe vaak je al eerder bevallen bent
 • Ond. = naam van de onderzoeker
 • RR = bloeddruk
 • AM.d = duur van de ammenorroe (uitblijven menstruatie) ofwel: zwangerschapsduur
 • KG = gewicht

De baby

 • Cort. of cortonen (+ of -) = harttonen van de baby wel (+) of niet (-) gehoord
 • DT (+ of -) = met behulp van de doptone (apparaat dat de harttonen meet) zijn de harttonen van de baby wel (+) of niet (-) gehoord

Grootte van de baarmoeder

 • Hoogte fundus = hoogte van de baarmoeder (deze wordt aangegeven in het aantal centimeters boven en onder de navel)
 • S (symfyse) = schaambot
 • N = navel
 • X(xyphoid) = puntje van het borstbeen

Ligging van de baby

 • Ball - = de baby is nog niet te voelen in de baarmoeder
 • Ball + = de baby is te voelen in de baarmoeder maar de exacte ligging nog niet
 • Cbbbi = caput bewegelijk boven bekken ingang; het hoofdje is nog niet ingedaald
 • Cbibi = caput bewegelijk in bekken ingang; het hoofdje is enigszins ingedaald
 • Cvibi = caput vast in bekkeningang; hoofdje is volledig ingedaald
 • CIF = caput in fundo; stuitligging

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl