de Verloskundige

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Een verloskundige die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister werkt volgens de normen van de beroepsgroep door te investeren in deskundigheidsbevordering.

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen staat open voor alle praktiserende verloskundigen, leden van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en niet-leden. Een geregistreerde verloskundige heeft het recht om het officiële keurmerk van het kwaliteitsregister te voeren: een bewijs dat de verloskundige werk maakt van bij- en nascholing en waarmee zij zich in de praktijk kan onderscheiden. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen is ontwikkeld door de KNOV.

Registratie

Alle praktiserende verloskundigen, zowel eerstelijns als klinisch, kunnen zich aanmelden bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Bij registratie verklaart een verloskundige dat zij volgens de normen van de beroepsgroep werkt en investeert in deskundigheidsbevordering.

Registratiecriteria

De registratieperiode in het Kwaliteitsregister Verloskundigen is 5 jaar. Om voor registratie in aanmerking te komen gelden de volgende registratiecriteria. De verloskundige:

  • is, zonder voorbehoud, geregistreerd in het BIG-register
  • is gemiddeld 10 uur per week praktiserend als verloskundige
  • werkt volgens de normen van de beroepsgroep
  • neemt deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
  • neemt actief deel aan overige deskundigheidsbevordering (gemiddeld 40 uur per jaar)

Richtlijnen

Wanneer een verloskundige is geregistreerd, moet zij zich houden aan de richtlijnen van de beroepsgroep (KNOV). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken. Daarnaast moet zij deelnemen aan deskundigheidsbevordering, zoals bij- en nascholing of methodisch intercollegiaal overleg.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Zoek een verloskundige bij jou in de buurt

Ben je zwanger of heb je een kinderwens?

Neem dan contact op met een verloskundige.

Over deverloskundige.nl

Deze site is een initiatief van de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen.

Naar knov.nl